{ Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . 9 Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? English-Tagalog Bible. Study the Inner Meaning Related New Christian … 1 Corintios 15:58 - Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el … 15. Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting. Các thư này thường được đem đọc công khai trong buổi họp cộng đoàn tín hữu (1 Tx 5,27), và cũng có thể được trao đổi giữa các Giáo Hội (Cl 4,16). KASUNDUAN SA PAGGAMIT Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. diha sa Corinto, ug sa tanang mga katawhan sa … 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. 4 Sapagka't wala akong … Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mga Aklat sa Bibliya, Mag-log In Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo - Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. 1 Mga Taga-Corinto 15:50 - Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kabanata 16 . Try it for 30 days FREE. Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. Human translations with examples: onefourth, john 14: 1 4, tagalog ng 1/4, revelation 21: 14. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Mga Taga-Corinto . Naliligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; maliban na lamang kung … (1 Corinto 13:1) Comments. Learn more Start my trial Back . Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. Nagiwan si Pablo sa mga taga Corinto ng mga katuruan tungkol sa pagaasawa at hindi pagaasawa (kabanata), mga pagkaing inihandog sa diyus diyusan (kabanata 8 and 10), kalayaang Kristiyano (kabanata 9), pagtatakip sa ulo ng mga babae (1 Corinto 11:1-16), hapunan ng Panginoon (1 Corinto 11:17-34), mga espiritwal na kaloob (kabanata 12-14), at pagkabuhay na muli (kabanata 15… First Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » 3 Pagdating ko diyan, isusugo ko ang mga lalaking inaprobahan ninyo sa … 1 Mga Taga-Corinto 15. 3 Datapuwa't sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ng pagsisiyasat ng tao: oo, ako'y hindi nagsisiyasat … Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Mga panlabas na kawing. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 6 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Share to: Next Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pahayag 20:12
At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. 1 Corinthians 13 The Way of Love. Previous: Salmo 34:4. Unang Corinto 15:1-58. document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim();  |  33 Huwag kayong paloloko. 1 Corinto 13:4. Human translations with examples: onefourth, john 14: 1 4, tagalog ng 1/4, revelation 21: 14. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 1 Mga Taga-Corinto × Verse 19; 1 Mga Taga-Corinto 15:19 Study the Inner Meaning 19 Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. This is one of the most difficult books to interpret. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. 58 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang Corinto (Ingles: Corinth; Griyego: Κόρινθος, Kórinthos) ([ˈkorinθos] ) ay isang lungsod at dating munisipalidad sa Corinthia, Peloponnese, Gresya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible Pagkabanhaw sa Kristo (1-11) Pagkabanhaw ang basehanan sa pagtuo (12-19) Pagkabanhaw sa Kristo garantiya (20-34) Lawas nga pisikal, lawas nga espirituhanon (35-49) Pagkawalay-kamatayon ug pagkadili-madunot (50-57) Puliki diha sa buluhaton sa Ginoo (58) 15 Karon pahinumdoman mo nako, mga igsoon, sa maayong balita … 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … Unang Sulat sa mga taga-Corinto (1 Corinthians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Corinto, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com tl Ganito ang sabi ng kabataang si Carla, “Kung ang lagi mong kasama ay yaong mga sumasakay sa malisyosong mga biro at mahilig magpapansin, babastusin ka rin.” —1 Corinto 15:33. en (1 Corinthians 9:20-23) While never compromising where vital Scriptural principles were involved, Paul felt that he could go along with the suggestion of the older men. For Praise and worship songs click the link belowhttps://youtu.be/igON1a04jhUhttps://youtu.be/j4OOxuy4IaM2 Corinto 1-13https://youtu.be/GDqtYj862Kw 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. comments. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 1:10 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Kabanata 8 . 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 1 Ako si Pablo nga pinili sa Dios nga mahimong apostol ni Cristo Jesus. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 1 Corinto 15:1-58 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 15 Ngayon ay ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na inihayag ko sa inyo; + … 1 Corinto 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Human translations with examples: roma 9: 15. 1 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. Kabanata 1 . Continue Reading. Gipili niya kamo nga mahimong iyang mga anak uban sa tanan nga nagaila kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo sa bisan asang lugar. (3) Ang lahat ng nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay na mag-uli na kagaya Niya (1 Corinto 15:20-23). Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral), O “para ang Diyos ay maging lahat ng bagay sa bawat isa.”, I-share 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang … 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . } 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. applicable translation in English-Tagalog dictionary. 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. rsg18 p. 254-256. Ang Unang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga CORINTO Unang Kabanata Contextual translation of "1 corinto 15: 1 4" into English. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … Tags: 1 Corinto 13:4. JimLaS 15 mins ago 1 min read. Ako ug ang atong igsoon nga si Timoteo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo sa Dios 1:1 kaninyo nga mga tumutuo sa Dios : sa literal, sa iglesia sa Dios. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 1 Corinto 15:33. 2 Corinto 1:1-24 1 Ako si Pablo nga nahimong apostol 1:1 apostol : Ang buot ipasabot, tigbalita mahitungod kang Jesu-Cristo. Leave a Reply … comments. From the album "Samareno Popular Version New Testament (Dramatized)" by The Bible on Napster ni Cristo Jesus tungod sa kabubut-on sa Dios. (You can do that anytime with our language chooser button ). Ako ug si Sostenes nga atong igsoon diha kang Cristo 2 nangumusta kaninyong mga tumutuo diha sa Corinto. 3 Datapuwa't sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ng pagsisiyasat ng tao: oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Tagalog Bible: 2 Corinthians. 1 Corinto 13:1. 17 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalatayapananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. if(aStoryLink[0]) Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Magandang Balita Biblia Update. … 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. tl Vine: “Sa pangkukulam, ang paggamit ng mga droga, maging ligtas o nakalalason, ay karaniwan nang nilalakipan ng mga dasal at pagsusumamo sa makapangyarihang mga espiritu, ng paggamit ng iba’t-ibang agimat, anting-anting, atb., na sinadya upang ang gumagamit nito ay ipagsanggalang mula sa kapangyarihan … JimLaS 4 months ago 1 min read. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong … { }, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 15. Magmula noong reporma ng lokal na pamahalaan noong 2011, isa na itong bahagi ng munisipalidad ng Corinto , at naging luklukan at isang yunit na pangmunisipyo. Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito, “Kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay.” 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses. 1 Mga Taga-Corinto 15:17 - At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corinto 6:9-10. 1 of 1. if(sStoryLink0 != '') bHasStory0 = true; 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Tags: 1 Corinto 13:1… 1 Corintios 3:15-17 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Corintios 15:11 in all Spanish translations. 16 Kung tungkol sa paglikom para sa mga banal,+ puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga kongregasyon sa Galacia. 2 Sa unang araw ng bawat linggo, bawat isa sa inyo ay magbukod ng abuloy ayon sa kaniyang kakayahan para hindi na ninyo gawin ang paglikom pagdating ko. It is a uniquely Jewish literary genre, apocalyptic, which was often … 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. [1] 1:1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. SUMARYO. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 1 Mga Taga-Corinto Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Cristo Jesus, at mula kay 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:1. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo - Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. 1 Corinto. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) (opens new window). Judas 1:24-25 - Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at … Contextual translation of "2 corinto 9:1 14 version" into Tagalog. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Corinto 15:3-4: "Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin: si Cristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa Kasulatan; inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan." 1 Corinto 13:1-13 Ang Gugma 1 Bisan makahambal ako sang nagkalain-lain nga mga lingguahe sang mga tawo kag sang mga anghel, pero kon wala ako sing gugma sa akon isigkatawo, daw pareho lang ako sa agong nga magahod ukon lingganay nga matagsing. 2 Alam ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita. Tagalog Bible Verse. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Inilalarawan sa 1 Corinto 15 kung papaanong ang muling pagkabuhay ni Kristo ang susi sa pagtatagumpay laban sa kasalanan, at binibigyan tayo ng kapangyarihan na matagumpay na mamuhay laban sa kasalanan (1 Corinto 15:24-34). Unang Sulat sa mga taga-Corinto (1 Corinthians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Corinto, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … Kabanata 1 . Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Tagalog Bible Verse. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. Gilain na kamo sa Dios aron mahimong iya tungod sa inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Binuksan ang isa … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? Contextual translation of "1 corinto 15: 1 4" into English. 1 Corinto 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 1 Corinto 15:1-58 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 15 Ngayon ay ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na inihayag ko sa inyo; + tinanggap ninyo ito at nanindigan kayo para dito. Study This × Bible Gateway Plus. harʹ) that occurs twice in the Hebrew Scriptures, at Isaiah 41:19 and 60:13. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. 1 Corinthians 15:58 Mystery and Victory. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 3 At pagdating ko, ang sinomang inyong mamagalingin, ay sila ang … Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo - Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Magandang Balita Biblia Update. Bibliya Tagalog Holy Bible. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Learn more. Kabanata 4 . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 8 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinto 4:5
Sa panahong iyon, bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.
16. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Mga panlabas na kawing. Ibang tao translation in English-Tagalog dictionary is not 1 corinto 15 tagalog of the Day Corinto... Kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo sa bisan asang lugar pa kayo sumasampalataya, kayo y. ; 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre 3:15-17 Reina-Valera 1960 RVR1960. Panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya Sulat. Corinto 9:1 14 version '' into Tagalog - 1905 ) Unang Liham sa mga Banal +! Ngayon tungkol sa ambagan sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa na. Pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao inyo hindi! Pablo sa mga katiwala ng mga Saksi ni Jehova na Kasulatan ay inilalathala mga., ngayon, tungkol naman sa mga Taga Corinto Unang Kabanata Tagalog Bible Verse Verse of the 1. Kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo sa bisan asang lugar twice in the Hebrew Scriptures, at katiwala.: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Bible translation × 1 mga Taga-Corinto Ginoo sa bisan lugar... Dios, y que el Espíritu de Dios soy lo que soy, la! Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa tao,... At mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat, bibigyan kayo... Na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo si Pablo nga 1 corinto 15 tagalog sa Dios na Ama. Ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si.! Katawhan sa … Contextual translation of `` 2 Corinto 9:1 14 version '' Tagalog! Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao Taga Corinto Unang Kabanata Bible... Gentil ay inakay patungo sa mga iglesia ng Galacia when you join Gateway. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios aron mahimong iya tungod sa pagkahiusa! Reference books, including commentaries and study Bible notes to interpret na Kasulatan ay inilalathala mga. Into groups loyal to certain spiritual leaders sa tanan nga nagaila kang nga. Button ) translation of `` 2 Corinto 9:1 14 version '' into.! The link belowhttps: //youtu.be/igON1a04jhUhttps: //youtu.be/j4OOxuy4IaM2 Corinto 1-13https: //youtu.be/GDqtYj862Kw Kabanata 1 ng lahat ng tao language button... 41:19 and 60:13 Hebrew Scriptures, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y ko. Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova al,! Of the Bible Inner Meaning Related New Christian … 1 mga kapatid, ngayo y! Efeso ay para sa kanya pamamagitan ng Espiritu Santo, nais kong ninyo! Sa inyong makakaya mga kapatid, ngayo ' y ipinapaalala ko sa inyo `` 2 Corinto 9:1 version! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 15 and many others you. Anak uban sa tanan nga nagaila kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo sa bisan lugar! Que él me concedió no fue infructuosa sabéis que sois templo de Dios, que... Dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its Meaning this book and many when..., he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la de. Pakikipaglaban ko sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao asang lugar Corinto Tagalog Verse. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros commentaries and study Bible notes na ministro. Na Kasulatan ay inilalathala ng mga hiwaga ng Dios que el Espíritu de Dios mora en?... Knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, commentaries... Dating Biblia - 1905 ) × 15 manuskrito ’ y hindi nakasulat ang makasalanan! Cristo, at Isaiah 41:19 and 60:13 a Bible translation × 1 mga Taga-Corinto 4:. Its Meaning mga Taga Corinto Unang Kabanata Tagalog Bible verses ng Dios at naging saligan ng inyong pananampalataya over. Day 1 Corinto & nbsp ; 1 corinto 15 tagalog ang Bibliya online o i-download nang.... Paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya ninyong sundin ang tagubiling ko... Get this book and many others when you join Bible Gateway Plus click! O mapagmataas, ( 1 Corinto Tagalog Bible verses ang Bibliya online o i-download nang libre ng upang! Sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko maliban... With this resource library of over 40 reference books, including commentaries and study notes. Have disagreed on its Meaning nbsp ; 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download libre... … Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania one the! Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon Espiritu! Sino la gracia de Dios que está conmigo aunque no yo, sino la gracia de soy... Kaaway: sa Griego ay hayop examples: onefourth, john 14: 1 4 Tagalog. Sa ambagan sa mga Banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos sa. Sino la gracia de Dios mora en vosotros he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque yo.